Knygos/vadovėliai

Knygos/vadovėliai:

Mūsų partneriai – Šokio mokytojų asociacija įvykdė 2014 metų UPC iš dalies finansuotą projektą ir skelbia asociacijos nariams Šokio mokytojo knygą, kurios bendraautorius yra ir „Edukatekos“ steigėjas Saulius Rudelis. Visa metodinė priemonė yra skelbiama asociacijos nariams svetainės puslapyje *Šokio mokytojo knyga.

Rinkinyje „Allegro. Šoka mažieji“ publikuojama 18 originalių Jolantos Balčiūnaitės grafikos darbų ir muzikinių kompozicijų parašytų klasikinio šokio pamokos III (Allegro) daliai. Leidinys skirtas koncertmeisteriams ir choreografijos mokytojams, vedantiems klasikinio šokio pamokas įvairių profilių ir lygio ugdymo įstaigose: choreografijos ir baleto mokyklose, studijose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose.„Allegro. Šoka mažieji“  I dalis   „Allegro. Šoka mažieji“ II dalis

Programos „Kultūros edukacija“ projekte „Klaipėdos kraštas – kultūrų kryžkelė“ dalyvavo mokiniai. Projekto idėja – atskleisti ir suvokti savo ir kitos tautos, gyvenančios Klaipėdos krašte, kultūrines vertybes, suprasti kultūrinius panašumus bei skirtumus. Mokiniai mokėsi savo ir kitų Klaipėdos krašte gyvenančių tautų liaudies ir populiarių dainų, tautinių šokių, kūrė tautas suvienijantį projekto simbolį, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, edukaciniuose renginiuose. Projekto dalyviai dalijosi jų surinkta informacija apie Klaipėdos krašte gyvenančių tautinių mažumų kultūros paveldą bei sukūrė elektroninę knygą, pristatančią Klaipėdos krašte gyvenančių tautinių mažumų papročius bei tautinius patiekalus lietuvių, anglų, rusų bei vokiečių kalbomis. KKKK_knyga parsisiųsti.

Muzika džiazinio šokio pamokoms. Ši medžiaga buvo surinkta ir susisteminta, nes nėra specialių rinkinių, skirtų džiazinio šokio pamokoms. Natos buvo rinktos bendradarbiaujant Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro koncertmeisterei ekspertei Raginai Zavadskytei ir tos pačios įstaigos šokio mokytojai Ramonai Valiūtei. Šiame rinkinyje yra surinktos džiazinės muzikos, populiariosios muzikos su džiazo fragmentais natos. Muzika yra skirtingų tempų, charakterių, muzikinių metrų, tinkanti energingam, sinkopuotam, greitam judesiui, ir atvirkščiai – plastiškam, lėtam judesiui, tempimo pratimams. Rinkinys tinka kūno apšilimui, šokėjo technikos ir muzikalumo lavinimui. Tai puiki pagalba tiek koncertmeisteriui, tiek šokio mokytojui. Muzika suteikia galimybę improvizuoti ne tik koncertmeisteriui, bet ir šokio mokytojui, šokėjui. Siūloma šiuos kūrinius išmokti atmintinai, nes koncertmeisteris turi stebėti ir šokio mokytoją, ir šokėjus.

„Naujas praktinis mąstymas: sisteminis ir kūrybiškas problemų sprendimas“ – tai knyga žmogui, norinčiam ugdyti savo kūrybingumą ir lengviau įveikti kasdienius iššūkius.

Inovatyvių mokymosi metodų ir IKT taikymas I knyga.  Leidinio tema – inovatyvūs mokymo (-si) metodai ir jų taikymas pradinio mokymo ir mokymosi kokybei gerinti. Kadangi dalis šiuolaikinių inovatyvių metodų yra glaudžiai susiję su informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) taikymu, leidinyje daug dėmesio skiriama ir IKT taikymo, ugdant pradinių klasių mokinius, tematikai.

Inovatyvių mokymosi metodų ir IKT taikymas II knyga – Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas kartu su bendraamžiais mokytojui yra didelis iššūkis, kurį įveikti jis gali taikydamas inovatyvius mokymo metodus. Šie metodai leidinyje suprantami kaip ugdymo tikslams pasiekti taikomų būdų ir veiksmų visuma, sudaranti sąlygas aktyviam mokinių ugdymui. Ne mažiau svarbus ir išskirtinis dėmesys mokinių mokymosi motyvacijai. Ši knyga skirta ne tik specialiojo ugdymo pedagogams, norintiems susipažinti su inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymo specialiajam ugdymui tendencijomis, naujovėmis, bet ir pradinių klasių mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais bendrojo ugdymo klasėse.

Minint Pasaulinę kultūrų puoselėjimo dieną, gegužės 20 dieną, Klaipėdos Gedminų progimnazijoje susitiko regioninio integruoto edukacinio projekto „Skirtingų kultūrų suvienyti“ dalyviai. Šiame projekto baigiamajame renginyje buvo pristatyta projekto dalyvių sukurta elektroninė knyga, kurioje nugulė informacija apie Klaipėdos krašte gyvenančių tautinių mažumų papročius, tradicijas, tautinį kostiumą, tradicinę virtuvę. Renginio metu projekto dalyviai stebėjo Gedminų progimnazijos, VšĮ „Edukatekos“, Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokinių atliekamus kazachų, uzbekų, žydų, graikų, italų, lietuvių liaudies šokius, klausėsi Hermano Zudermano bei „Santarvės“ pagrindinės mokyklos mokinių atliekamų vokiečių bei ukrainiečių dainų. Mokiniai bei mokytojai iš siūlų bei gražių palinkėjimų vieni kitiems pynė „gerumo voratinklius“.

Elektroninė knyga

Kiekvieną dieną pedagogai susiduria su nuolat kintančiais poreikiais. Kad juos patenkintų, jie privalo įgyti įvairesnių ir šių dienų aktualijoms tinkančių kompetencijų. Skaitmeniniai prietaisai naudojami kiekviename žingsnyje, todėl pedagogai privalo mokiniams padėti tapti skaitmeniniu požiūriu raštingiems, dėl to reikia, kad patys pedagogai įgytų reikiamų skaitmeninių kompetencijų. Tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu sukurta įvairių sistemų, savarankiško vertinimo įrankių bei mokymo programų, aprašančių pedagogų skaitmeninės kompetencijos aspektus bei padedančių įvertinti savo kompetencijas, identifikuoti mokymo poreikius bei tikslinių mokymų būtinybę. Remiantis tokių priemonių analize ir palyginimu, šioje ataskaitoje pristatoma bendra Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema („DigCompEdu“). „DigCompEdu“ – tai moksliškai pagrįsta sistema, padedanti kuriant politiką bei lengvai pritaikoma diegiant regionines ir nacionalines priemones bei mokymo programas. Be to, sukuriama bendra kalba ir metodas, padedantis šalims kalbėtis ir keistis gerąja patirtimi. DigCompEdu-LT

Mokytojas turi būti ne tik žinių perteikėjas. Šiuolaikiniame, nuolat ir sparčiai beskeičiančiame pasaulyje mokytojas turi atlikti daug daugiau: “uždegti” savo mokinius – ugdyti jų kūrybiškumą. Dalyvavimas Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „United in nature – national nature, international heritage!” – taip pat puiki galimybė mokyti kitaip, siejant kūrybines užduotis bei per dalykų pamokas įgytas žinias, skatinant mokinių domėjimąsi gamta.  Šio projekto metu mokiniai susipažino su Kuršių nerijos nacionalinio parko augalija ir gyvūnija, skaitė lietuvių etiologines sakmes, jas analizavo, aptarė jų kūrimo principus. Vėliau mokiniai  dalyvavo kūrybinėje laboratorijoje – kūrė etiologines sakmes apie Kuršių nerijos nacionalinio parko gyvūnus ir augalus, juos iliustravo. Išvydus jaunųjų kūrėjų darbus, norėjosi, kad ir platesnis žmonių ratas galėtų susipažinti su mokinių kūryba, taip ir gimė mintis išleisti mokinių kūrybinių darbų knygelę. Interaktyvi knygos versija     http://goo.gl/vzW05B

Žodynėlis sudarytas iš daugybės bendrai ir įprastai naudojamų žodžių ir frazių apie švietimą, kultūrą, tradicijas, papročius ir bendravimą šešiomis kalbomis – anglų, lenkų, latvių, lietuvių, turkų ir rumunų. Žodynėlis iliustruotas nuotraukomis iš mūsų mobilumų ir mokinių darbais. Interaktyvi iPad versija: https://www.dropbox.com/s/0t5gkyr5xqrkova/Zodynas.ibooks

Sukurtas daugiakalbis gyvūnų ir augalų, gyvuojančių Nacionaliniuose parkuose ir draustiniuose, žodynas. Kiekvienas elementas yra pateiktas aštuoniomis kalbomis – lotynų, anglų, norvegų, lietuvių, prancūzų, italų, turkų ir ispanų. Šis galutinis produktas gali būti naudojamas kaip didaktinė priemonė mokyklose ir taip pat kaip naudingas informacijos šaltinis šalies turizmui. Taip pat šiam žodynui yra sukurtas stalo žaidimas bei interaktyvus žaidimas android įrenginiams. Interaktyvios knygos Multilingual dictionary -„The inhabitants of European forests – plants and animals“ versijos:https://goo.gl/WxRUsn  http://issuu.com/sauliusrudelis/docs/zodynas_visas/1

„The language of art“ knygoje pateikiama pagrindinė informacija apie visų Comenius projekto partnerių mokyklas, miestus ir šalis. Taip pat joje pristatoma medžiaga apie kiekvienos šalies tradicijas – tautinį kostiumą, nacionalinę virtuvę, religines ir liaudies tradicines bei valstybines šventes, mokinių sukurti darbai. Spausdinta knyga turi ISBN ženklą.  Rovimed Publishers, ISBN 978-606-583-409-5 Interaktyvi iPad versija: https://www.dropbox.com/s/j1z5qo2czmku6v7/Arltang.ibooks

Lietuvos Laisvos Rinkos Instituto parengtos knygos:

KAIP UGDYTI SOCIALIAI SĄMONINGĄ MOKSLEIVĮ?

Kelias į vergovę (1629)

Lietuviškas auklėjimas šeimoje

El. Knygų portalai

Mokslinės literatūros lobynas (EN) http://www.intechopen.com

UPC leidiniai

Kaip mokyti įdomiau. Mokyklų pavyzdžiai

Mykolo Romerio universiteto (MRU) leidiniai:

Nuoroda į MRU eBooks elektroninių knygų duomenų bazę. https://ebooks.mruni.eu/

Nuoroda į MRU leidžiamų mokslo žurnalų tinklalapį. https://www.mruni.eu/lt/mokslas/leidyba/leidiniai/mokslo_darbai/