Temos Archyvai: Uncategorized

Startavo programa “Projektų mugė”

PROJEKTŲ MUGĖ EDUKATEKA_extended whitePrograma „Projektų mugė“ – VšĮ „Edukateka“ iniciatyva rengiamas projektas, kurio pagrindinis tikslas – padėti surinkti lėšas, kurios pagelbėtų įgyvendinti geras ir gražias mokytojų ir jų ugdytinių idėjas, vykdomas veiklas. O privatiems asmenims ir įmonėms suteikia galimybę aukoti patogiau.
Į „Projektų mugę“ pretenduoti gali visų švietimo įstaigų pedagogai. Atrenkant projektus didelis dėmesys skiriamas projekto ar idėjos sprendžiamos problemos aktualumui bei siekiamų rezultatų apčiuopiamumui.
„Projektų mugė“ yra įrankis, kur kiekvienas tiesiogiai gali prisidėti prie projekto ar idėjos įgyvendinimo. Pedagogai iš visos Lietuvos skelbia savo idėjas, o privatūs asmenys ar įmonės paaukoję jai savo nuožiūra reikalingą, galimą pinigų sumą, prisideda prie šios idėjos išsipildymo.

Daugiau apie programą “Projektų mugė”

Comenius projekto „U3N“ dalyviai: saulėtoje Ispanijoje patyrėme daug malonių ir įsimintinų įspūdžių…

Spalio 12 – 18 d. Ispanijoje, Alikantėje, jau ketvirtą kartą susitiko Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „UNITED IN NATURE – NATIONAL NATURE, INTERNATIONAL HERITAGE!”dalyviai. Kelionė iki saulėtosios Ispanijos neprailgo, nes visi nekantravo pamatyti savo draugus iš projekto dalyvių šalių.

2014-10-17 11.40.21

Pirmąją susitikimo dieną lankėmės merijoje, susipažinome su miesto istorija. Vėliau, tvieskiant kaitriai saulei, lipome į 166 m aukščio  kalną, ant kurio stūkso Santa Barbaros pilis. Lipti buvo sunku, tačiau supratome, kad buvo verta – mums prieš akis atsiverė nuostabus Alikantės kraštovaizdis. Vakarop, IES Leonardo Da Vinci mokykloje vyko projekto dalyvių susitikimo atidarymo renginys. Po projekte dalyvaujančių šalių komandų prisistatymo, mokiniai pasiskirstė į grupes, dalyvavo ,,Hoguera“ dirbtuvėse. Kiekviena grupė turėjo atlikti  užduotį – iš kartono padaryti daiktą, kuris teršia, niokoja gamtą ir kurį reiketų sunaikinti.

Antradienį iš mokyklos kiemo išriedėjo du autobusai, pilni puikiai nusiteikusių projekto dalyvių. Visi nekantravo išvysti nacionalinį Ispanijos parką Salinas. Ten susipažinome su druskų gavybos procesu, retomis augalų ir paukščių rūšimis, stebėjome flamingus. Aplankę įspūdingą nacionalinį parką, vykome į Santa Polos miestelį. Ten esančiame muziejuje – akvariume išvydome mažų ir didelių, nematytų ir neregėtų jūros gyventojų. Vėliau plaukėme į vienintelę apgyvendintą ir itin saulėtą Ispanijos salą – Tabarką (apie 1800 m ilgio ir 400 m pločio). Įspūdį paliko siauros salos gatvelės, nedideli namukai, laukinė gamta. Papietavę mokiniai žaidė orientacinį žaidimą – turėjo atlikti užduotis, kurios padėjo pažinti salos gyvūniją ir augaliją. Plaukdami katamaranu, turėjome galimybę stebėti nuostabų jūros dugną.

Puikiai nusiteikę projekto dalyviai  trečiają dieną buvo kiek nustebinti – nuvykę į  MAS ULL DE CANALS parką,  suprato, kad ne visada ir Ispanijoje yra šilta. Parko  informaciniame centre žiūrėjome filmuką apie šio įstabaus parko augaliją ir kraštovaizdį. Tuomet visi pėdinome į patį parką, kuriame, susiskirstę į grupes, turėjome surinkti parko augmenijos nuotraukas kuriamam aštuoniakalbiui gyvūnijos ir augmenijos žodynui,  nusifotografuoti kokioje nors įspūdingoje parko vietoje. Vėliau lankėmės aliejaus muziejuje. Jame sužinojome, kaip skinamos, ruošiamos ir spaudžiamos alyvuogės. Vėliau apžiūrėjome senovinius įrankius, su kuriais seniau buvo spaudžiamas alyvuogių aliejus, ir aplankę kokybiško aliejaus parduotuvėlę grįžome atgal į Alikantę.

Ketvirtoji diena  visų labai laukiama – pagaliau  išvysime urvus!Urvas sužavėjo, buvo labai gražu ir įdomu, o svarbiausia, sužinojome, kaip formuojasi stalaktitai ir stalagmitai.      Penktadienį vėl kibome į darbus mokykloje. Grupėse reikėjo pabaigti pradėtas ,,Hogueras“, susisteminti surinktą medžiagą aplankytuose Nacionaliniuose parkuose, sukurti mini kryžiažodį apie Nacionalinių parkų gyvūniją bei augmeniją.

Mokytojai tuo metu rinkosi aptarti projekto veiklų: apžvelgti nuveiktus darbus, galutinių projekto produktų rengimo aktualijas, numatyti tolimesnes projekto veiklas, aptarti susitikimo detales Prancūzijoje. Taip pat buvo aptarti darbai, kuriuos reikia atlikti iki susitikimo St. Gervais mieste.

Po to vyko susitikimo uždarymo renginys. Per pietus mokyklos valgykloje mus vaišino tradiciniu ispanų valgiu  paella. Papietavę visi nekantriai laukė ,,Hoguerų“ deginimo. Netikėta ir įdomu buvo tai, kad atvažiavo gaisrininkų komanda. Visi net krūptelėjo, kai su trenksmais užsidegė mūsų gamintos „Hogueros“. Gaisrininkai, gesindami laužą, mokinius aplaistė šaltu vandeniu. Užgesus ugniai, atėjo laikas atsisveikinti ir ruoštis kelionei namo.

Saulėtoje Ispanijoje patyrėme daug malonių ir įsimintinų įspūdžių: sužinojome daug naujų dalykų apie Ispanijos kultūrą ir jos papročius, tradicijas, grožėjomės nacionalinių parkų gamta. Ispanai mums parodė, kaip svarbu yra saugoti savo krašto kultūrinį paveldą, aplinką.

Raminta Sidaravičiūtė, Urtė Vinkšnaitė, 7e klasės mokinės

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už medžiagos turinį ir už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

Kvietimas į šokio mokytojų metodinę – praktinę konferenciją

Maloniai kviečiame ikimokyklinių įstaigų, pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, profesinių mokyklų mokytojus, kolegijų dėstytojus dalyvauti praktinėje – metodinėje konferencija tema

„Tiltas į mokymo(si) sėkmę ir kūrybiškumo ugdymą“

Konferencijos metu apžvelgsime šokio dalyko indėlį į asmenybės ugdymą, aptarsime šokio dalyko kaitos tendencijas, perspektyvas, kryptis. Pasidalinsime sukaupta metodine, praktine patirtimi, išskirsime dalyko reikšmę moksleivio saviraiškai, pamokų organizavimo būdus, metodų panaudojimą, motyvuojant mokinį, tautinių tradicijų puoselėjimą, naujų formų ieškojimą kūrybinei veiklai atskleisti.

Konferenciją organizuoja Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos Šokio mokytojų metodinis būrelis.

Daugiau informacijos ir registracija:

Kvietimas i konferencija

Kviečiame ir laukiame visų, norinčių ir galinčių pasidalinti savo gerąja patirtimi. Kviečiame ir laukiame visų, norinčių pasisemti patirties.

Ugdymo turinio praturtinimas projektine veikla

Mokytojo vaidmuo mokant šokio dar neseniai buvo menkinamas, akcentuojama tik spontaniška mokinių raiška. Vaikui ypač svarbūs susitikimai su asmenybe – šokio ar kitų dalykų mokytoju, atskleidžiančiu meninį, daugialypį  šokio pasaulio matymą, suvokimą. Ypač svarbus mokytojo, kaip kūrybingos asmenybės, pavyzdys. Turtinga, kūrybiška asmenybė traukia ir skatina taip pat kūrybiškai reikštis, padeda suvokti meno reikšmę gyvenime, kasdienėje veikloje, mokymosi procese. Nepaprastai svarbus mokytojo – kūrybingos asmenybės –  vaidmuo kūrybiškos, meniškos prigimties vaikams.

Mokant šokio galima sėkmingai taikyti projektų metodą, nes šis metodas natūraliai išauga iš meninės kūrybos proceso. Šokio mokymas gali tapti mokytojams ir mokiniams gera erdve mokytis dirbti aktyviaisiais metodais. Mokykloje projektų metodu dirbantis mokytojas neturi būti vienišas. Bendraminčių kolektyve būtina aptarti ir plėtoti naujosios mokyklos idėjas, pasidžiaugti, domėtis kolegų pedagogine veikla. Dirbdamas projektų metodu mokytojas ugdymo procesą orientuoja į mokinį, mokinys atsiduria ugdymo centre. Taigi mokytojas turi remtis nuostata, jog dirbdamas vadovausis ne tik programų reikalavimais, bet ir atsižvelgs į savo mokinių poreikius, jų pasirengimą. Svarbus darbo projektų metodu elementas – projektinių grupių sudarymas. Projektinės grupės gali būti sudaromos pagal kelis požymius: pastovumą, mokinių interesus, taikomą metodiką.

Projektų grupių sudarymui ir naujienų įrašymui yra puikus suomių sukurtas įrankis „Team up“ (http://teamup.aalto.fi/).

Vienas iš mokyklinių projektų, kuris buvo integruotas į šokio pamokas ir neformalaus ugdymo užsiėmimus, tai integruotas (istorijos – šokio – geografijos – technologijų – lietuvių kalbos – muzikos –  IT) projektas „Klaipėdos kraštas – kultūrų kryžkelė“. Pagrindinis šio projekto tikslas – pagilinti darbo su IT įgūdžius, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti komandoje bei praplėsti savo žinias apie Klaipėdos kraštą – savo gyvenamąją vietovę. Projekte dalyvavo 7 – 8 klasių mokiniai. Projekto metu mokiniai rinko medžiagą apie savo krašto kultūrinį paveldą, kūrė pristatymus, naudodami kompiuterines bei internetines programas, siuvo delmonus, mokėsi Klaipėdos krašto šokių bei dainų, sukūrė filmuką apie Klaipėdos kraštą, projekto internetinę svetainę. Visa projekto metu sukurta medžiaga ir projekto pristatymo akimirkos internetinėje svetainėje http://klaipedoskrastas.weebly.com/

8d klasės mokinės Kristinos Andrejevaitės mintys apie projektą:

“Dalyvavau projekte “Klaipėdos kraštas – kultūrų kryžkelė.” Šio projekto metu iš naujo pažinau gimtąjį Klaipėdos kraštą. Pasibaigus projektui, galiu padaryti išvadą: Klaipėda ir Klaipėdos kraštas – išskirtinis. Nuo kitų miestų ir etninių regionų išsiskiria delmonu, maistu, architektūra bei kalba. Didelę įtaką turėjo uostas – vartai į platųjį pasaulį. Tai buvo susisiekimo priemonė, atnešusi brangesnius audinius, įvairias rūbų puošimo priemones. Tuo mūsų kraštas ir skyrėsi. Klaipėdiečių moterų turėtas delmonas buvo detalė, vyravusi tik Klaipėdos krašte. Taip pat moterys puošėsi gintariniais bei stikliniais karoliais. Maiste vyravo žuvis. Architektūra – fachverko stiliaus. Labai gaila, bet Mūsų šišioniškių tarme kalbančiųjų beveik nebėra. Vis dėlto didelę įtaką, be abejo, turėjo Vokietija bei Klaipėdos krašto priklausomybė skirtingoms šalims, ordinams, karalystėms.”

IT mokytojo Gedimino Jonausko mintys apie projektą:

“Palaipsniui situaciją, kai mokytojai moko, o mokiniai klauso, ir galiausiai mokytojai įvertina, ką mokiniai išmoko, keičia situacija, kai mokytojai tampa mokinių mokymosi bei įsivertinimo skatintojais, mokymosi proceso organizatoriais ir prižiūrėtojais, kadangi mokytojas nebėra vienintelis informacijos šaltinis. Todėl mokytojas iš žinių perteikėjo turi tapti mokinio konsultantu, mokymosi organizatoriumi, patarėju, mentoriumi, įkvėpėju, tai yra, išmokyti mokinį mokytis. Tai nelengva užduotis mokytojui. Projektų metodas, tinkamai jį naudojant, gali padėti didinti mokinių motyvaciją, vizualizuoti medžiagą, individualizuoti turinį, padeda atliepti įvairius mokinių mokymosi stilius (vienas geriau įsimena skaitydamas, kitas girdėdamas, trečias veikdamas).”

Mokinių  šokio ugdymas projektų metodu daro didelę įtaką kultūriniam bei instituciniam bendradarbiavimui ne tik mokyklos viduje, bet ir už jos ribų. Kaip pavyzdys galėtų būti regioninis integruotas (anglų kalbos – šokio – muzikos – technologijų) projektas „Skirtingų kultūrų suvienyti“, kuriame, be mūsų mokyklos ugdytinių, dalyvavo ir Klaipėdos, Kretingos, Priekulės, Gargždų mokyklų mokiniai. Šio projekto tikslas – formuoti savo kultūrinį tapatumą, pažinti, toleruoti bei gerbti kitų tautų, grupių kultūrinės raiškos skirtumus. Projektas suteikė galimybes atskleisti ir atsiskleisti ugdytinių gebėjimams, formuoti moralines vertybes, meilę ir pagarbą savo ir kitų tautų kultūroms. Projekto metu mokiniai rinko medžiagą apie pasirinktą šalį, jos kultūrą, kūrė pristatymus, mokėsi tų šalių dainų ir šokių, gamino tradicinius patiekalus. Šiek tiek plačiau apie projektą galima sužinoti pradėtoje kurti projekto internetinėje svetainėje http://unifiedcultdif.weebly.com/

Penktokėliai apie projektą:

„mums sekasi gerai, viską puikiai planuojame, visi dirba…“, „patinka, kad sužinai, ką kiti gerai moka“, „visi padeda, jei ko nors reikia“, „man labai patinka šis darbas, nes viską darom bendrai, bet labai trūksta laiko“, „gerai, kad galime dirbti kartu, geriau ir greičiau išeina“, „gerai sutariame, gražiai dirbame…“.

Anglų kalbos mokytojos Kristinos Rudelienės mintys apie projektą:

“Manau, kad projektinė veikla labiausiai padeda pasikeisti mūsų mąstymui ir požiūriui. Tai suteikia galimybę žiūrėti į pasaulį iš platesnės perspektyvos, padeda suprasti, kad svarbu yra mokyti ir tokių dalykų, kurių vadovėlyje nėra. Ši veikla gali būti lengvai pritaikoma bet kuriai temai ar dalykui, motyvuoja mokinius, padeda susirasti draugų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Kartu mes susiduriame su įvairiais iššūkiais, bet mes mokomės juos nugalėti ir džiaugiamės savo bendradarbiavimo veiklos rezultatais.  Svarbiausias projekto rezultatas yra skatinti kultūrinį sąmoningumą ir toleranciją kitoms kultūroms, suvienyti kultūras ir šalis meno pagalba.”

Dalyvaudami šokio projektuose sėkmingai bendradarbiauja įvairaus amžiaus, įvairių tautybių vaikai, į veiklą įsitraukia visuomenės nariai, rėmėjai. Šokio projektai sudaro galimybę plėtoti ir tarptautinį bendradarbiavimą.

eTwinning – tai Bendruomenė Europos mokykloms. Mokytojai iš visų programoje dalyvaujančių šalių gali registruotis ir naudodamiesi internetiniais eTwinning įrankiais ieškoti bendraminčių, virtualiai susitikti, keistis idėjomis bei patirtimi, burtis į grupes, kartu mokytis mokymosi renginių metu ir dalyvauti internetiniuose projektuose. Su savo ugdytiniais dalyvavau projekte „Eurodance – 2011!“, kuris pelnė Nacionalinį bei Europos kokybės ženklelius bei nugalėjo konkurse „Geriausia eTwinning mokykla 2011“. Projekte dalyvavo 8a klasės mokiniai (mano auklėtiniai). Projektas suteikė galimybę įgyti tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo patirties bendradarbiaujant su mokytojais bei mokiniais iš kitų Europos šalių. Projektas palengvino žinių perteikimą apie Europos kultūros paveldą, padėjo gilinti savo bei užsienio kalbų įgūdžius ir stiprinti Europos tapatybės jausmą. Mokiniai patobulino savo bendravimo įgūdžius tiek užsienio, tiek gimtąja kalba, gavo informacijos apie kitų šalių kultūrą, ieškojo kuo išraiškingesnių veiklos formų,  siūlė savo idėjas, ieškojo būdų, kaip pristatyti savo mokyklą, miestą, šalį, atliko kūrybines užduotis. Šis projektas taip pat paskatino mokinius domėtis etnine kultūra. Projekte mokytojai galėjo dalytis patirtimi, naujais mokymo metodais ir galimybe integruoti įvairius mokykloje dėstomus dalykus, toliau plėtoti tarpdalykinį požiūrį į mokymą ir mokymąsi. Sukurtas bendras projektas leido mokytojams įsitikinti, kad jų taikomi sprendimai ir metodai yra geri ir gali būti sėkmingai taikomi kitose šalyse. Su projektu galima susipažinti internetiniame puslapyje http://www.eurodance2011.blogspot.com/

Kaip pripažino patys mokiniai: „tai buvo pačios įdomiausios pamokos”. Tai pat jie teigia, kad taip „mokytis daug įdomiau”, „daugiau sužinojom”, „gilesnės, įvairiapusiškesnės žinios”, „geriau įsiminėm”, „įdomesnis mokytojas”, „susiradome draugų ir bendraminčių iš kitų šalių“, „puikiai praleidome laiką“.

 Man pačiam projektas leido kūrybiškai apjungti mokomosios programos dalykus ir ją pritaikyti savo klasei, padėjo vaikus sudominti mokomąja medžiaga, leido sukurti aktyvią bendruomenę klasėje, suteikė galimybę mano paties saviraiškai bei privertė imtis kūrybinių darbų. Projekto metu ne tik mano mokiniai mokėsi iš savo bendraamžių partnerių, bet ir aš lavinau savo gebėjimus, tobulinau savo kompetencijas,  dirbdamas kartu su kolegomis iš kitų Europos šalių.

Comenius partnerysčių projektai – programa, skirta mokykliniam ugdymui. Jos tikslas  yra pagerinti mokyklinio ugdymo kokybę ir sustiprinti  tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą bei mobilumą. Tai mokyklų bendradarbiavimo projektai, kurie jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Partnerysčių projektų metu bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalyti patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis. Su savo mokiniais ir didele mokytojų komanda dalyvauju Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „The language of art“ („Meno kalba“). Projektas yra finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekte, be mūsų mokyklos, kuri yra projekto koordinatorė, dalyvauja mokyklos iš Latvijos, Lenkijos, Rumunijos bei Turkijos. Projekto „Meno kalba“ idėja – atskleisti ir suvokti savo ir šalių partnerių kultūrines vertybes, suprasti kultūrinius panašumus bei skirtumus. Projekte dalyvauja 10–14 metų mokiniai. Pagrindiniai projekto tikslai – pagilinti anglų kalbos ir darbo su IT įgūdžius, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti tarptautinėje komandoje bei įgyti pasitikėjimo savim, nepaisant etninių skirtumų. Mokiniai keičiasi surinkta medžiaga apie savo krašto kultūrinį paveldą su projekto partneriais, rengia parodas, kurių metu pristato tautinių kostiumų nuotraukas ir piešinius. Dalyviai sudarinėja elektroninę knygą, lankstinukus, žodyną, pristatančius etnines tradicijas, papročius, tradicinius patiekalus. Projekte persipina krašto tradicijos, šventės, istorija, šokis, muzika, užsienio kalbos, pilietiškumas. Visi mokiniai kuria interneto dienoraštį ir svetainę, jie bendrauja Skype, socialiniame tinklapyje Facebook, elektroniniu paštu. Kiekvienoje mokykloje partnerėje yra įrengtas „Europos kampelis“, kur yra eksponuojama ir nuolat papildoma su projektu susijusi medžiaga. Vizitų metu pristatinėjama savo gimtojo krašto kultūra ir tradicijos, grįžę iš vizitų savo mokyklos mokiniams dalyviai perduoda informaciją apie susitikimus ir visas veiklas, vykdytas kitose šalyse.  Kiekvienos  projekto partnerės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojų,  ruošia vaidinimą liaudies pasakų motyvais gimtąja kalba. Į šalių vaidinimus įsilies gimtojo krašto tradicijos, liaudies dainos ir šokiai. Bus išleistas bendras DVD, titruotas anglų kalba, išleista el. knyga apie papročius ir tradicijas, terminų žodynas anglų ir gimtosiomis šalių partnerių kalbomis. Šio projekto metu yra ugdomos mokinių komunikavimo gimtąja bei užsienio kalbomis, skaitmeninio raštingumo bei kultūrinio sąmoningumo kompetencijos. Daugiau apie projektą galima sužinoti internetiniame tinklapyje http://artlang.eu/blog/

8a klasės mokinės Kotrynos Rudelytės mintys apie projektą:

“Šiame projekte man dalyvauti labai patinka. Tai yra labai naudinga man, nes išvažiavus į kitas šalis, artimiau susipažįsti su tos šalies kultūra, tradicijomis, susipažįsti su naujais ir maloniais žmonėmis, susirandi naujų draugų. Yra ir praktinė nauda – tobulini savo anglų kalbą, be kurios šiandien turbūt nebeįmanoma apsieiti, išmoksti dirbti tarptautinėje komandoje, suprasdamas vienas kitą, įsisąmoninant įvairių kultūrų būdingas savybes ir vertybes. Tai svarbiausia Europos raidos idėja ugdant toleranciją kitoms kultūroms.”

Lietuvių kalbos mokytojos Astos Jankauskienės mintys apie projektą:

“Manau, kad projektinė veikla yra labai svarbi ir naudinga  šiuolaikinio ugdymo proceso dalis. Dalyvavimas projektinėje veikloje tiek mokytojui, tiek mokiniui pirmiausia suteikia galimybę pažinti save,  tobulinti savo gebėjimus: tai ir profesinis mokytojo tobulėjimas, ir ugdymo veiklos tobulinimas, ir esminių mokinių kompetencijų ugdymas. Projektinė veikla suteikia puikių galimybių integruoti kelis mokomuosius dalykus, pasiekti geresnių mokymosi, mokinių motyvavimo rezultatų. Projektų dalyviams dažnai tenka bendrauti užsienio kalba natūralioje, neakademinėje aplinkoje, o tai įdomu, neįprasta ir labai naudinga. Dalyvius džiugina ir įgyta mobilumo patirtis: kelionė į užsienį, naujos gyvenimo ir adaptacijos sąlygos, būtinybė susivokti neįprastoje kultūrinėje aplinkoje, betarpiškas bendravimas užsienio kalba.”

 IT mokytojo Gedimino Jonausko mintys apie projektą:

“Gyvenimas yra vienas didelis projektas, sudarytas iš mažų projektų. Kiekvienas projektas turi pradžią, pabaigą, žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius bei tikslą. Dirbant projekto metodu simuliuojamas realus gyvenimas mokykloje – turėdami komandą ir išteklius, priemones bandome pasiekti išsikeltą tikslą per tam tikrą griežtai fiksuotą laiką. Dirbant projekto metodu kiekvienas grupės narys, dirbdamas sau labiausiai tinkantį ir patinkantį darbą, gali geriausiai atsiskleisti, tai didina motyvaciją siekti projekto tikslų bei ugdo asmeninę atsakomybę.”

Šokio mokytojai ir jų auklėtiniai mielai dirba projektinio darbo metodu ir norėtų šį metodą taikyti plačiau. Palaikant mokytojų iniciatyvą, reikėtų daugiau skelbti teorinės metodinės medžiagos apie projektų metodą, apie jo taikymą dirbant su įvairaus amžiaus vaikais, vedant įvairaus pobūdžio užsiėmimus. Reikia skatinti šiuo metodu aktyviau domėtis mokyklos bendruomenę, visuomenę.

Būtina įvairiais būdais palaikyti mokytojų ieškojimus, juos skatinti ir vertinti jų darbą, suvokiant, kad šokio mokytojų pastangos plėtoti projektų metodą gali būti reikšmingos ir kaip eksperimentinė veikla kitiems mokytojams, nes projektų metodu dirba iniciatyvūs, ieškantys, organizuoti, savarankiški pedagogai, ugdomąją veiklą suvokiantys kaip kūrybinę veiklą, pripažįstantys  pedagoginio darbo prasmingumą.

XXI amžiaus gebėjimų ugdymas

XXi a

Pagrindinis šiuolaikinės visuomenės iššūkis – mes beveik viską turime išradinėti iš naujo! Tiek moksle, tiek ekonomikoje, tiek politikoje, tiek gamtosaugoje, netgi etikos kodeksas keičiasi…

Ši pasaulio pertvarkų našta, tikėtina, kris ant mūsų mokinių pečių. Todėl darytina išvada, kad švietimas turėtų sutelkti dėmesį į kritinio mąstymo, smalsumo, inovacijų, giliojo supratimo, kūrybiškumo … ugdymą.

Švietimo sistema vystosi, tačiau ne taip sparčiai, kad jauni žmonės būtų pasiruošę gyventi “naujame pasaulyje”. Tačiau yra būdų, kaip kiekvienas mokytojas gali “apeiti” sistemą ir suteikti mokiniams reikalingų žinių, įgūdžių bei suteikti įrankių naujai mąstysenai įgalinti:

  • Pereiti iš projektų kūrimo į projektų metodu (mokomieji projektai) paremtą mokymą (PBL – Project Based Learning);
  • Mokyti koncepcijų, o ne faktų;
  • XXI amžiaus įgūdžius paversti tokiais pat svarbiais, kaip ir žinios;
  • Formuoti komandas, o ne grupes;
  • Kūrybiškumui skatinti pasinaudoti IKT įrankiais ir galimybėmis;
  • Reflektuoti mokymąsi: tai skatina gilesnį mąstymą ir supratimą;
  • Būti novatoriškiems patiems!!!
XXI amžiaus gebėjimai – tai:
Plačiau apie tai skaitykite:
 
Labai rekomenduoju savo kolegoms mokytojo Gedimino Jonausko internetinę svetainę, kurioje rasite nemažai įrankių ir naudingų patarimų savo pamokoms, projektinei ir kitai veiklai paįvairinti: