Respublikiniai ir tarptautiniai

ETWINNING PROJEKTAI

“Eurodance 2010!”

Projekto tikslas – formuojant savo kultūrinį tapatumą, pažinti, toleruoti bei gerbti kitų tautų, grupių kultūrinės raiškos skirtumus, šokio pagalba suvienyti tautas ir kultūras; šokio tinklaraščio sukūrimas bei išrinkti geriausią šokį.

“Eurodance-2011!”

Tai tęstinis 2010 metų projektas. Už šį projektą pelnėme Nacionalinį ir Europos kokybės ženklelius. Taip pat už šį projektą buvome pripažinti “Geriausia Etwinning mokykla 2011”

“e-cultural Kaleidoscope”

Pagrindinis tikslas – supažindinti mokinius su skirtingomis kultūromis ir tradicijomis Europoje kalbant apie papročius, šventes, žymias vietas, kraštovaizdžius, folklorą, muziką, meną ir net maistą. Šiuolaikiniame pasaulyje tarpkultūrinė kompetencija yra labai svarbi, tad šiuo projektu kaip tik ir buvo siekiama, kad mokiniai įgytų įgūdžių sėkmingai komunikuoti su skirtingų kultūrų žmonėmis.
Už šį projektą pelnėme Nacionalinį ir Europos kokybės ženklelius. Taip pat už šį projektą suteiktas Mevlana apdovanojimas už tarpkultūrinį supratimą, kurį įsteigė Turkijos „eTwinning“ Nacionalinė paramos tarnyba

“Creativity gives wings for us”

„Creativity gives wings for us“ – tai integruotas tarpdalykinis projektas, kuris apjungė gimtąją,
užsienio (anglų) kalbas, menus bei IT, skirtas 6-7 klasių mokiniams, kurio tikslas kuo įdomiau
pristatyti savo gimtąjį miestą. Pagrindiniai projekto tikslai – tobulinti bendravimo ir
bendradarbiavimo komandoje įgūdžius, IKT kompetencijų ugdymas, kūrybiškumo ugdymas,
užsienio kalbos praktinis mokymasis.
Gedminų progimnazijos komanda buvo įvertinta, ir jai už puikų projekto vykdymą ir rezultatus
buvo suteiktas Nacionalinis Kokybės ženklelis. Projekte dalyvavę mokiniai apdovanoti eTwinning
mokinio kokybės ženkleliais. Taip pat šis projektas nugalėjo konkurse “Geriausia eTwinning
mokykla – 2014″

 

naujas logotipas

 

 

 

 

COMENIUS DAUGIAŠALĖS MOKYKLŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTAS

“Meno kalba” – “The language of art”

 

LOGO artlang

Projekto „Meno kalba“ idėja – atskleisti ir suvokti savo ir šalių partnerių kultūrines vertybes, suprasti kultūrinius panašumus bei skirtumus. Pagrindiniai projekto tikslai – pagilinti anglų kalbos ir darbo su IT įgūdžius, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti tarptautinėje komandoje bei įgyti pasitikėjimo savimi nepaisant etninių skirtumų. Mokiniai su projekto partneriais keitėsi surinkta medžiaga apie savo krašto kultūrinį paveldą, rengė parodas, kurių metu pristatė tautinių kostiumų nuotraukas ir piešinius. Dalyviai sudarė elektronines knygas, žodynus, lankstinukus, pristatančius etnines tradicijas, papročius, tradicinius patiekalus. Projekte susipynė krašto tradicijos, šventės, istorija, šokis, muzika, užsienio kalbos, pilietiškumas. Projekto dalyviai sukūrė interneto dienoraštį ir svetainę, jie bendravo programa „Skype“, elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose. Kiekvienoje mokykloje partnerėje įrengtas stendas „Europos kampelis“, kuriame eksponuojama ir nuolat papildoma su projektu susijusi medžiaga.

Vizitų metu buvo pristatoma savo krašto kultūra ir tradicijos. Be to, mokytojai dalijosi savo patirtimi vesdami atviras pamokas ir kūrybines dirbtuves. Projekto dalyviai, grįžę iš vizitų, savo mokyklose ir projekto tinklapyje dalijosi informacija apie susitikimus ir visas veiklas, vykdytas kitose šalyse.
Kiekvienos projekto partnerės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojų, paruošė vaidinimą liaudies pasakų motyvais gimtąja kalba. Vaidinimuose atsiskleidė gimtojo krašto tradicijos, liaudies daina ir šokis. Visos projekto šalys partnerės išleido bendrą DVD, titruotą anglų kalba, išleido el. knygą apie papročius ir tradicijas, terminų žodyną anglų ir gimtosiomis šalių partnerių kalbomis.
Šio projekto metu buvo ugdomos mokinių komunikavimo gimtąja bei užsienio kalbomis, skaitmeninio raštingumo bei kultūrinio sąmoningumo kompetencijos.

GALUTINIAI PROJEKTO PRODUKTAI

 

iTEC PROJEKTAS

iTEC – Europos Komisijos Bendrosios mokslo programos finansuojamas projektas.

iTEC tikslas – įvertinti technologijomis grįsto mokymosi veiklą ir naujus metodus, kurie įtraukia mokytojus, mokinius ir suinteresuotus partnerius, tinkami įvairioms šalims ir mokykloms, pasiekusioms skirtingus lygius IKT diegimo ir taikymo srityse, suteikia projekto partneriams galimybę kurti tokias technologijas, kurias galima palyginti bei įvertinti

Projektą vykdo ITC

I ciklo projektas “Šokio žanrai”.

IV ciklo projektas “Kupriukas muzikantas”

 

 

LSL PROJEKTAS

Aktyvių mokyklų laboratorija (angl. Living Schools Lab, LSL) yra dviejų metų projektas, prasidėjęs 2012 metų spalį, finansuojamas Europos komisijos bei koordinuojamas Europos mokyklų tinklo. Jis apima 12 Švietimo ministerijų (Austrijos, Belgijos, Kipro, Čekijos Respublikos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Airijos, Lietuvos, Norvegijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės), o jo tikslas yra sukurti:

  • Ilgalaikį ir besiplečiantį pradinių ir vidurinių mokyklų tinklą, juosiantį regionų grupes, demonstruojančias ir besidalinančias geriausiomis praktikomis ir būdais, kaip sėkmingai įtvirtinti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) panaudojimą mokyme ir mokymesi (M&M) visoje mokykloje.
  • Stiprią praktikos bendruomenę, suteikiančią nuolatines profesinio tobulinimosi galimybes mokytojams.
  • Galimybes mokykloms įsitraukti į veikla paremtą tyrimą, palaikant ryšius su išoriniais partneriais, įskaitant pramoninius ir kitus pan-Europietiškus projektus.
  • Vertinimo metodologiją ir naują vertinimo paslauga, kuria mokyklų tinklas galės išbandyti ir įvertinti Europos Komisijos finansuojamų projektų rezultatus ir teikiamas suinteresuotų šalių technologijas, paslaugas ir turinį.

Pagrindinis LSL projekto tikslas yra padėti Europos Švietimo ministerijoms pademonstruoti, pakelti ir nukreipti novatorišką informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą tiek pradinėse, tiek vidurinėse mokyklose (t.y., pagrindinėse mokyklose, progimnazijose ir gimnazijose).

Projektą vykdo ITC

 

Your Company Name here

 

EUFOLIO PROJEKTAS

Projekto metu bus sukurti ir išbandyti el. aplanko modeliai mokyklose. Dalyvaus apie 35 Europos mokyklos (15 mokyklų iš Airijos, 4 iš Slovėnijos, po 4-8 mokyklas iš Lietuvos ir Kipro). Planuojama, kad el. aplanko testavime dalyvaus 96 mokytojai ir 600 mokinių.

Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti, išbandyti ir įvertinti novatoriškus el. aplanko modelius.  Ypatingas dėmesys bus skiriamas praktiniam el. aplanko diegimui mokyklose bei diegimo analizei. Šio projekto metu gauti rezultatai turėtų padėti sukurti el. aplanko diegimo ir naudojimo modelius įvairiose Europos šalyse.

Specifiniai projekto uždaviniai:

  • Atlikti sisteminę egzistuojančių mokinių vertinimo ir įsivertinimo, mokymosi planavimo ir mokytojų profesiniam tobulėjimui naudojamų įrankių europinę analizę;
  • Sukurti el. aplanko galimus modelius, kurie gali būti naudojami mokymo, mokymosi, vertinimo tikslais;
  • Išbandyti praktiškai pasirinktą modelį 24 Europos mokyklose (projekte numatyta 4-8 Lietuvos mokyklose) ir atlikti analizę dėl šio modelio diegimo galimybės.

Projektą vykdo ITC

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *