Seminarai

Švietimo įstaigoms galime pasiūlyti kvalifikacijos tobulinimo renginius šiomis temomis:

Seminarai:

 • „Artimesnis mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“ (18 akad. val.)
 • „IKT įrankiai šiuolaikiškos pamokos kūrimui” (6 akad. val.)
 • „Ugdymo efektyvinimas, kuriant palankias mokymo(si) aplinkas“  (6 akad. val.)
 • „Projektas – kaip ugdymo ir mokymosi metodas. Projekto valdymo įrankiai” (18 akad. val.)
 • „Debesų technologijos įstaigos administravimui“ (mokyklos administracijai) (18 akad. val.)
 • „Mobiliųjų įrenginių panaudojimo galimybės švietime“ (6 akad. val.)
 • „Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“ (18 akad. val.)
 • „Tiltas į mokymo(si) sėkmę ir kūrybiškumo ugdymą“ (6 akad. val.)
 • „Svetainių ir tinklaraščių kūrimas” (18 akad. val.)
 • „IKT įrankiai XXI a. mokytojui: paprastai ir suprantamai” (6 akad. val.)
 • „Ugdymo turinio valdymas pamokoje“ (18 akad. val.)
 • „Kūrybiškumo galia: kai būti ir dirbti susilieja“ (6 akad. val.)
 • „Šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas neformaliąjame švietime“ (6 akad. val.)
 • „IKT ir inovatyvūs ugdymo metodai Europoje. Panaudojimo galimybės ugdymo procese bei projektinėje veikloje“ (18 akad. val.)
 • „Mokau(si) kitaip“ (18 akad. val.)
 • „Kultūrinės veiklos organizavimas. Kultūros projektų valdymas“ (6 akad. val.)
 • „Skaitmeniniai projektų rengimo įrankiai” (6 akad. val.)
 • „Technologinio ugdymo galimybės STEAM kontekste, IKT taikymas, tarpdalykinė integracija” (6 akad. val.)
 • „Inovatyvu, įdomu, išmanu: mozaBook programa šiuolaikiškai pamokai“ (6 akad. val.)
 • „IT integracija pradiniame ugdyme“ (6 akad. val.)
 • „Matematikos ir informatinio mąstymo mokymas naudojant ViLLE” (6 akad. val.)
 • „Virtuali mokymosi aplinka pamokoje” (6 akad. val.)
 • „Mikrovaldiklių micro:bit panaudojimo IT pamokose ir neformaliąjame švietime galimybės“ (6 akad. val.)

Kursai:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos kursai (80 akad. val.)

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis info@edukateka.lt .

Seminarų dalyviams išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.